Endüstriyel tasarım;
Ürünün tümü ,bir parçası veya üzerindeki şekil ,doku, süsleme, çizgi, renk gibi insan duyuları ile algılanan özellikler
bütününü kapsar. Endüstriyel tasarım işlemi tasarım tescili olarak da tanımlanmaktadır. Bu tescil işlemine birçok
ürün çeşidi konu olmaktadır. Kumaş desenleri, mobilyalar, kıyafetler, mağaza dizaynı gibi.

Tasarım tescili için;
Ayırt edici olması,
Yenilik kriterini taşıması gerekmektedir.

Tarafınıza kullanılan tasarımları değerli kılmak, farklı kişi ya da işletme tarafından kullanmasını engellemek ve
haksız kazanç sağlamasını engellemek adına tasarım tescili yapmanız önem arz etmektedir. Tescil süresi 5 yıl
olup, her 5 yılda bir koruma süresi 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.