Endüstriyel tasarım;

Ürünün tümü ,bir parçası veya üzerindeki şekil ,doku, süsleme, çizgi, renk gibi insan duyuları ile

algılanan özellikler bütününü kapsar. Endüstriyel tasarım işlemi tasarım tescili olarak da tanımlanmaktadır.

Bu tescil işlemine birçok ürün çeşidi konu olmaktadır. Kumaş desenleri, mobilyalar, kıyafetler, mağaza dizaynı gibi.

Tasarım tescili için;

Ayırt edici olması,

Yenilik kriterini taşıması gerekmektedir.

Tarafınıza kullanılan tasarımları değerli kılmak, farklı kişi ya da işletme tarafından kullanmasını

engellemek ve haksız kazanç sağlamasını engellemek adına tasarım tescili yapmanız

önem arz etmektedir. Tescil süresi 5 yıl olup, her 5 yılda bir koruma süresi

25 yıla kadar uzatılabilmektedir…